Follow or share

Ing storefront

Ing Craft Toast Cafe & Backyard

คาเฟ่สีเขียวเปิดใหม่ที่บรรยากาศดีมากกกกก อารมณ์ฟิวบ้านสวน ร่มรื่นๆ เหมือนได้ไปคาเฟ่ที่เชียงใหม่เลย เครื่องดื่มของที่ร้านมีท้ังเมนู Coffee (คั่วกลาง-คั่วเข้ม), Non-coffee หรือว่าจะเป็นเมนูชา มีทั้งชาดอกไม้ และ ชาที่ทางร้าน Blended เองด้วย

เมนูประจำร้านที่มาแล้วต้องสั่งคือ Toast นอกจากที่ร้านจะทำใหม่ๆทุกชิ้นแล้ว ยังมีให้เลือกเยอะมากก และมีทั้งของคาวและของหวานเลย แต่ถ้าหากใครไม่อยากทาน Toast ก็มีเมนูของทานเล่น และเมนูอาหารทั้งข้าวและเส้น ขอบอกว่า เหมาะแก่การเป็นคาเฟ่สำหรับทาน Brunch มากๆ

ing counter

Cocoa (85 THB)

ing toast and coffee

Dirty (120 THB) / Chewy Choco Cream (120 THB)

INFO

HOURS :

10.00 – 18.00 (Monday Closed)

TEL :

084 324 6549

ADDRESS :

MAP >

PARKING :

Available